Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / maydainiengthung

maydainiengthung

Dụng cụ đóng đai nhựa bằng pin tự động model P-323

Dụng cụ đóng đai nhựa

Dụng cụ đóng đai nhựa sử dụng bộ lưu trữ năng lượng pin để bấm đai hàng hóa, kiện hàng tại một thời điểm. Ứng dụng rộng rãi cho ngành giấy, gỗ, đá, thùng carton và hoạt động đóng gói khác khối lượng lớn. Thông số kỹ thuật dụng cụ đóng ...

Xem thêm