Có 10 địa điểm - Viettel - Cần Thơ

 • Cửa hàng Viettel Ninh Kiều
 • 224 Đường 30/4, Hưng Lợi - Ninh Kiều - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 6,173
 • Bình luận: 7
 • Cửa hàng Viettel Cái Răng
 • 184/2b QL 1A, Lê Bình - Cái Răng - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 1,111
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Vĩnh Thạnh
 • 2867 QL80 - TT Thạnh An - Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 814
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Ô Môn
 • 1262 QL 91 Châu Văn Liêm - Ô Môn - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 811
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Thốt Nốt
 • 491C Phụng Thạnh 1 - Thốt Nốt - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 1,056
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Bình Thủy
 • C16 Khu Trưng Trắc - Bình Thủy - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 756
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Thới Lai
 • Ấp Thới Thuận, TT Thới Lai - Thới Lai - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 647
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Cờ Đỏ
 • Âp Thới Thuận - TT Cờ Đỏ - Cờ Đỏ - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 686
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel 557B
 • 557B Trần Quang Diệu, An Thới - Bình Thủy - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 657
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Viettel Phong Điền
 • 58A Ấp Nhơn Lộc 1, TT Phong Điền - Cần Thơ
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 627
 • Bình luận: 0