Có 5 địa điểm - Trường cấp 3 - Thanh Hóa

 • Trường THPT Nông Cống 1
 • Quốc lộ 45 - Khê Thi - Thị trấn Nông Cống - Nông Cống - Thanh Hóa
 • Đánh giá:
  (1 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 272
 • Bình luận: 0
 • Trường THPT Nông Cống 2
 • Tỉnh lộ 506 - Trung Thành - Nông Cống - Thanh Hóa
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 342
 • Bình luận: 0
 • Trường THPT Chuyên Lam Sơn
 • Đường Hàn Thuyên - Thanh Hóa - Thanh Hóa
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 294
 • Bình luận: 0
 • Trường PTTH Đào Duy Từ
 • Đường Lê Quý Đôn - Thanh Hóa - Thanh Hóa
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 169
 • Bình luận: 0
 • Trường THPT Lê Hoàn
 • Xã Xuân Lai - Thọ Xuân - Thanh Hóa
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 64
 • Bình luận: 0