Có 6 địa điểm - Trường cấp 3 - Thái Nguyên

 • THPT Lương Ngọc Quyến
 • Phường Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 780
 • Bình luận: 2
 • Trường THPT Dương Tự Minh
 • Đường Dương Tự Minh - Thái Nguyên - Thái Nguyên
 • Đánh giá:
  (2 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 296
 • Bình luận: 1
 • Trường THPT Lương Phú
 • Xã Lương Phú - Phú Bình - Thái Nguyên
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 814
 • Bình luận: 9
 • Trường THPT Lê Hồng Phong
 • Thị trấn Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên
 • Đánh giá:
  (2 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 199
 • Bình luận: 1
 • Trường THPT Thái Nguyên
 • Số 127 Đường Lương Thế Vinh - Thái Nguyên - Thái Nguyên
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 73
 • Bình luận: 0