Có 41 địa điểm - Trà sữa - Ba Đình - Hà Nội

 • Kem xôi - Chè Thái Lan
 • F118, Phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 399
 • Bình luận: 1
 • Đặc sản chè Thái Lan
 • Số 75, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 335
 • Bình luận: 0
 • Feeling Tea 1
 • 89 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (5 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 820
 • Bình luận: 0
 • Yến Nhi
 • Số 8H, Phố Nguyên Hồng - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 145
 • Bình luận: 0
 • Bách trà
 • Số 58, Phố Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 129
 • Bình luận: 0
 • Siêu thị Chè bưởi
 • Số 293, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 217
 • Bình luận: 0
 • Trà đạo Nhật Bản Pandora
 • Số 595, Phố Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 189
 • Bình luận: 0
xem thêm