Có 41 địa điểm - Trà sữa - Ba Đình - Hà Nội

 • Trà Quán
 • Số 21, Phố Ngũ Xã - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 159
 • Bình luận: 0
 • Yến Nhi
 • Số 8H, Phố Nguyên Hồng - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 157
 • Bình luận: 0
 • Siêu thị Chè bưởi
 • Số 293, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 229
 • Bình luận: 0
 • Cà phê Phố Nhỏ
 • Số 142, Phố Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 187
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Phong Nhi
 • Số 87, Phố Tân Ấp - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 185
 • Bình luận: 0
 • Cafe Hoa Trà
 • Số 48, Phố Phạm Huy Thông - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 180
 • Bình luận: 0
 • Salon - Trà đạo Nhật
 • Số 59, Phố Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 140
 • Bình luận: 0
xem thêm