Có 41 địa điểm - Trà sữa - Ba Đình - Hà Nội

 • Đặc sản chè Thái Lan
 • Số 75, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 347
 • Bình luận: 0
 • Feeling Tea 1
 • 89 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (5 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 825
 • Bình luận: 0
 • Bách trà
 • Số 58, Phố Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 133
 • Bình luận: 0
 • Trà sữa Trường Lạc
 • Số 137B, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 126
 • Bình luận: 0
 • Cà phê Phố Nhỏ
 • Số 142, Phố Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 176
 • Bình luận: 0
 • Cửa hàng Phong Nhi
 • Số 87, Phố Tân Ấp - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 174
 • Bình luận: 0
xem thêm