Có 41 địa điểm - Trà sữa - Ba Đình - Hà Nội

 • Sữa tươi Ba Vì
 • ki ốt số 3, Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 86
 • Bình luận: 0
 • Feeling Tea 1
 • 89 Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (5 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 784
 • Bình luận: 0
 • Cà phê Phố Nhỏ
 • Số 142, Phố Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 158
 • Bình luận: 0
 • Thanh Chè
 • Số 123A6, Phố Trần Huy Liệu - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 142
 • Bình luận: 0
 • Trà Quán
 • Số 21, Phố Ngũ Xã - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 131
 • Bình luận: 0
 • Danh Trà
 • Số 32B, Đường Điện Biên Phủ - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 129
 • Bình luận: 0
 • Bách trà
 • Số 58, Phố Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 113
 • Bình luận: 0
xem thêm