Có 1 địa điểm - Siêu thị điện máy - Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu