Có 1 địa điểm - Siêu thị điện máy - Long Xuyên - An Giang