Có 2 địa điểm - Siêu thị điện máy - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh