Có 2 địa điểm - ngan-hang-vietcombank - Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh