Có 5 địa điểm - KFC - Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh

 • KFC Trường Chinh
 • 2 Hoàng Hoa Thám - Phường 12 - Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 2,977
 • Bình luận: 3
 • KFC Sài Gòn Supperbowl
 • A43 Trường Sơn - Phường 4 - Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 691
 • Bình luận: 0
 • KFC Maximark Cộng Hòa
 • 15-17 Cộng Hòa - Phường 4 - Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 677
 • Bình luận: 0
 • KFC Maximark Cộng Hòa
 • 15-17 Cộng Hòa - Phường 4 - Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá:
  (3 điểm / 1 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 2,077
 • Bình luận: 0
 • KFC Parkson C.T Plaza
 • 60A Trường Sơn - Phường 2 - Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá:
  (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
 • Lượt xem: 1,050
 • Bình luận: 0