Có 5 địa điểm - Đông Á Bank - Phú Nhuận - Thành phố Hồ Chí Minh