Có 4 địa điểm - Điện thoại di động - Ninh Kiều - Cần Thơ

  • Cửa hàng Viettel Ninh Kiều
  • 224 Đường 30/4, Hưng Lợi - Ninh Kiều - Cần Thơ
  • Đánh giá:
    (0 điểm / 0 lượt đánh giá)
  • Lượt xem: 6,173
  • Bình luận: 7