Tại sao không vào được blog wordpress

  • Mấy ngày gần đây tôi không thể vào được blog wordpress cũng như blogspot, không biết có vấn đề gì khong nhỉ, ai hỗ trợ giúp

    • Tạo bởi Ksaigon 09:03, ngày 21/6/2012

Trả lời

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này. Đăng nhập nhanh chóng với tài khoản của Google, Yahoo, Facebook.

  • Nhập lý do báo cáo để giúp ban quản trị xử lý nhanh chóng và dễ dàng hơn (vd: thông tin sai, spam, bị trùng...).