Sở văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai

[Sửa thông tin địa điểm]

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Trị - Biên Hòa -

Điện thoại: 061.3822038

Website: svhttdl.dongnai.gov.vn

Nhóm địa điểm:

0 điểm / 0 lượt đánh giá
0 bình luận 388 lượt xem

Mô tả chi tiết

Đầu năm 1976, Ty Văn hóa Thông tin Đồng Nai được thành lập trên cơ sở Ban Tuyên huấn khu Đông Nam Bộ; sau đó được đổi tên là Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai. Tháng 12/1990, Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai và Sở Thể dục thể thao Đồng Nai được sáp nhập thành Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao Đồng Nai (Quyết định số 1694/QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai). Tháng 3/2001, Sở Văn hóa Thông tin Đồng Nai được tách ra từ Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Đồng Nai (Quyết định số 833/2001/QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai).

Theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

²Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai có các chức năng:

1. Sở VHTTDL là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về văn hóa; thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo qui định của pháp luật.

2. Sở VHTTDL chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL.

3. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực văn hóa thông tin thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ VHTT; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

4. Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

5. Trình UBND tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở VHTTDL theo qui định của pháp luật;

6. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

² Cơ quan Văn phòng Sở hiện có:

Lãnh đạo Sở gồm:

Giám đốc và 04 Phó giám đốc.

Bộ máy Văn phòng Sở gồm:

+ Văn phòng Sở

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

+ Thanh tra Sở

+ Phòng Nghiệp vụ Du lịch

+ Phòng Nghiệp vụ Thể thao

+ VP BCĐ TDĐKXDĐSVH tỉnh

+ Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

Các đơn vị sự nghiệp:

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đồng Nai

+ Trung tâm thể dục thể thao

+ Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện
+ Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh

+ Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh

+ Trường PT Năng khiếu thể thao

+ Thư viện tỉnh

+ Bảo tàng tỉnh

+ Đoàn ca múa kịch

+ Đoàn Nghệ thuật Cải lương

Doanh nghiệp:

+ Công ty CP Phát hành sách Đồng Nai

Ảnh địa điểm Cung cấp ảnh địa điểm

Địa điểm chưa có hình ảnh nào. Bạn có hình ảnh về địa điểm này? Hãy là người đăng ảnh đầu tiên!
Địa điểm tạo bởi
Hoàng Phạm 1,000
Chỉnh sửa lần cuối
Vuong Nguyen 16,386

Bình luận

Chọn vị trí khác chính xác hơn cho địa điểm trên bản đồ. Tìm đến vị trí và nhấn chuột trái để chọn.
  • Nhập lý do báo cáo để giúp ban quản trị xử lý nhanh chóng và dễ dàng hơn (vd: thông tin sai, spam, bị trùng...).