Home / Máy quấn màng Pallet

Máy quấn màng Pallet

Máy đai niềng thùng EX 100

Máy đai niềng thùng EX 100

Máy đai niềng thùng EX 100 dùng trong đóng gói sản phẩm,  đai các kiện hàng nhằm giúp cho sản phẩm được chắc chắn ,thuận tiện trong vận chuyển, phân phối và bảo vệ chất lượng sản phẩm. Đặt tính kỹ thuật máy đai niềng thùng EX-100 – Model EX-100 – Phương ...

Xem thêm