Home / Gioăng Không Amiang, Non Asbestos Gasket Teadit

Gioăng Không Amiang, Non Asbestos Gasket Teadit

Gioăng Không Amiang, Non Asbestos Gasket Teadit

Gioăng không amiang chịu nhiệt độ áp lực cao Teadit

Gioăng không amiang chịu nhiệt độ cao

Chuyên cung cấp gioăng không amiang chịu nhiệt độ, áp lực cao giá rẻ nhất từ các hãng Klinger Seal, Teadit, Tombo, Valqua, Lamos. Gồm các loại: NA-1005, NA-1122, NA-1100, TOMBO No.1995, 1935, valqua 6500, valqua 6502, 6602. Ngoài ra các hãng ấn độ BG-1005, BG-1500, L-441, L-430, L-450, L-443. Từ ...

Xem thêm